top of page

Ters Ozmoz Nedir? Nasıl Çalışır?

Su arıtma yöntemleri arasında en etkili ve en yaygın kullanılan teknoloji Ters Ozmoz (Reverse osmosis) olmaktadır. Özellikle temiz içme suyu elde etmek için tüm dünyanın kullanmış olduğu Ters Ozmoz su arıtma cihazı modelleri her geçen gün daha da yaygınlaşmaktadır. Peki Ters ozmoz nedir? Nasıl çalışır?


Ters Ozmoz (Reverse Osmosis)
Ters Ozmoz


Ters ozmoz, sudan istenmeyen kirleticileri ve mineralleri arıtmak için kullanılan gelişmiş bir su filtrasyon teknolojisidir. Bu teknoloji, yarı geçirgen membran zar üzerinde suya basınç uygulayarak, zarın küçük gözeneklerinden sadece su moleküllerinin geçmesine izin veren bir yöntemdir.

Terz Ozmoz Sistemi

Terz ozmoz teknolojisi canlılarda doğal olarak var olan osmos olayından geliştirilmiştir. Canlılarda, organlardan kana su geçişi, bitkilerin köklerinin topraktan suyu alması ve benzeri doğal olarak meydana gelen osmoz olayı ile gerçekleşir.


Osmoz, yarı geçirgen bir zarla birbirinden ayrılmış olan az yoğun ortamdan çok yoğun ortama su geçişidir. Doğal olarak meydana gelen osmos olayında, çok yoğun ortama basınç uygulanması ile ters ozmoz (reverse osmosis) olayı gerçekleştirilir. Çok yoğun ortama basınç uygulanması ile, su çok yoğun ortamdan, az yoğun ortama geçer.


Ters Ozmoz (Reverse Osmosis)
ers Ozmoz

Reverse osmos sisteminde kullanılan yarı geçirgen membran, 5 angstrom gözeneklere sahiptir. Su molekülleri 5 angstromdan küçüktür ve nötr elektrik yüküne sahiptir. Bu sayede membrandan kolaylıkla geçerler. Fakat suda yer alan artı ve eksi yüklü iyonlar ve moleküller, bakteri ve virüsler 5 angstromdan büyük olduklarından zardan geçemezler ve doğruca atık hattına yönelirler.


Eksi ve artı yüklü iyonların bir kısmı birbirini çekerler, nötr moleküller oluştururlar ve membrandan geçebilirler fakat bu moleküllerin değeri toplam iyonlara göre %3'ü aşmadığından; arıtılmış su saf su değerlerine ulaşmaz ve bu geçiş hiçbir zaman zararlı olabilecek miktarlara ulaşamaz. Dolayısıyla kaliteli kaynak suyu özelliğinde su elde edilir.


Su içerisindeki katyon ve anyonlar şu şekildedir:

 • KATYONLAR: Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Demir

 • ANYONLAR: Bikarbonat, Klorür, Nitrat, Flort, Sülfat


Ters ozmoz, milimetrenin on milyonda biri çapında yarı geçirgen bir zar kullanarak çalışır. Bu zar, su moleküllerinin geçişine izin verirken, çözünmüş tuz, mineral ve mikron boyuttaki katı maddelerin geçişini engeller. Ters osmoz arıtma birden fazla adımdan oluşur:


 • Ön Filtreleme: Su, partikül ve büyük kirleticileri ortadan kaldırmak için ön filtrelerden geçirilir. Bu adım, ters ozmoz zarının uzun ömürlü olmasını sağlar.

 • Basınç Uygulama: Su, yüksek basınç altında ters ozmoz zara doğru zorlanır. Bu basınç, çözünmüş maddelerin zarı geçmesini zorlaştırır.

 • Ters Ozmoz Zarından Geçiş: Su molekülleri zarı geçerek temiz suyu oluştururken, çözünmüş tuz, mineral mikropartikül ve diğer kirleticiler zar üzerinde kalır.

 • Konsantre Su Atılması: Zar üzerinde biriken çözünmüş maddeler ve kirleticiler, atık su olarak dışarı atılır.


Ters ozmoz, suyun doğal akışı ile çalışan bir işlem olduğu için enerji ihtiyacını, suyun membranı geçmesi oluşan basınç ile elde eder. Fakat bazı akışlı ters ozmoz sistemleri, yüksek basınçlı pompalarla düzenlenebilir.Ters Ozmoz Sistemi Kullanım Alanları

Ters ozmoz sistemi, geniş bir kullanım alanına sahip olan önemli bir teknolojidir. İşte ters ozmoz arıtma teknolojisinin kullanıldığı bazı alanlar:

 • Evsel Su Arıtma Cihazları: Suda bulunan tuz, ağır metaller, bakteriler ve virüsler gibi zararlı madde ve kirletici unsurların temizlenmesinde en etkili teknoloji olduğu için içme suyu ihtiyacını karşılamak için kullanılır.

 • Atık Su Arıtma Tesisleri: Atık suları temizlemek ve gri su arıtma için su arıtma tesislerinde kullanılır.

 • Deniz Suyu Arıtma: Deniz suyunu tatlı suya dönüştürmek için kullanılır.

 • İlaç Endüstrisinde: ilaç üretiminde, sıvı ilaçların destilasyon ve konsantrasyonunu ayarlamak , saflaştırmak için kullanılır.

 • Sağlık Sektöründe: Hastanelerde kullanılan diyaliz makinelerinde hemodiyaliz için kullanılır.

 • Havuz Suyu Arıtma: Havuzlardaki suyun düzenli olarak temiz kalmasını sağlar ve sudaki kirleticilerin temizlenmesi için kullanılır.

 • Tarım Uygulamaları: Ters ozmoz, tarım sulamasında kullanılan suyun kalitesini artırarak bitkilerin sağlıklı büyümesini sağlar.


Ters Ozmozun Avantajları

Ters ozmozun birçok avantajı bulunmaktadır. Bu avantajlardan bazıları şunlardır:

 • Yüksek verimlilik: Ters ozmoz, su arıtımında yüksek verimlilik sağlar.

 • Esnek uygulanabilirlik: Ters ozmoz, farklı su kaynaklarından gelen suyu arıtabilme yeteneği ile esnek bir çözümdür.

 • Enerji verimliliği: Diğer su arıtım yöntemlerine göre daha enerji verimlidir.


Ters Ozmoz Su Arıtma Cihazı

Ters Ozmoz Su Arıtma Cihazı yüksek verimlilikle en etkili su arıtma teknolojisine sahip modellerdir. Bu teknoloji, su içindeki kaba maddeleri, kirleticileri, partikülleri ortadan kaldırarak suyu temizler ve bakteri, virüs gibi mikroorganizmaları engelleyerek sağlıklı bir içme suyu sunar. Özellikle sağlık uzmanları ve doktorlar tarafıntan tavsiye edilen su arıtma cihazı modelleridir. Ters Ozmoz su arıtma cihazı fiyatları ev tipi ve sanayi tipi modellere göre 2.500TL'den başlayarak 90.000TL'ye kadar yükselebilmektedir.Ters Ozmoz ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Ters Ozmoz Su Arıtma Cihazı Sağlıklı mı?

Ters Ozmoz teknolojisi kullanan su arıtma cihazları, sudaki katı ve zararlı maddelerin %99.9 oranında sudan ayrıştırarak temiz su elde edilmesini sağlar.


Ters Ozmoz Arıtma Sudaki Mineralleri Azaltır mı?

Ters ozmoz membranı, su moleküllerin geçmesine izin verirken mineral gibi moleküllerin %3'ü aşmadığından; arıtılmış su saf su değerlerine ulaşmaz. Fakat içme suyu üretiminde mineral filtre takviyesi kullanarak sudaki mineral kaybı önlenir.


Ters ozmoz membran ömrü, arıtılan suyun kirliliği, kullanım sıklığına ve düzenli bakımına bağlı olarak değişir. Fakat ortalama kullanım ömürleri 1 yıl ila 3 yıl arasındadır.


 

Tavsiye Yazı: Su Tasarrufu

bottom of page