top of page

Su Nedir? : Yapısı, Özellikleri, Ekosistemi, Döngüsü, Canlılar ve Dünyadaki Rolü

Su
SU

Su hayatın ve yaşamın kaynağı, doğanın kucağında en değerli hazinedir. Vücudumuzda, yediğimiz yiyeceklerde, soluduğumuz havada ve içinde yaşadığımız dünyada neredeyse evrensel olarak bulunması, yaşamın sürdürülmesindeki en önemli etkendir. Bu yazımızda suyun kimyasal formülü, yapısı, özellikleri, biyolojik süreçlerdeki rolü, hayatımıza olan etkilerini, kullanım alanları, su döngüsü ve ekosistemi kısacası su hakkında tüm detaylı bilgileri paylaşıyoruz.


Su yaşamı oluşturan elementtir. Su canlılara formlarını kazandıran moleküldür. Su, dünya üzerindeki canlıların hayatta kalması için temel bir gerekliliktir. İnsanlar, bitkiler ve hayvanlar dahil olmak üzere birçok organizma, yaşam sürdürebilmek için en temel ihtiyaçtır. Suyun varlığı, gezegenimizi eşsiz kılan ve hayatın devamını sağlayan önemli bir faktördür.


Su: Yaşamın Temel Kaynağı

Suyun dünyadaki varlığı, sadece bir içecek veya doğal kaynak olarak değil, aynı zamanda yaşamın sürdürülebilirliği açısından kritik bir öneme sahiptir. Su, canlı organizmaların hayatta kalabilmesi ve çeşitli ekosistemlerin dengede kalabilmesi için elzemdir.


Su: Yaşamın Temel Kaynağı
Su : Yaşamın Temel Kaynağı

Su, H2O kimyasal formülüne sahip kimyasal bir bileşiktir. Şeffaf bir yapıya sahip, berrak, kokusuz ve tatsız bir sıvı olan su, oksijen atomuna bağlı iki hidrojen atomundan oluşur. Bu atomların düzeni suya karakteristik özelliklerini ve davranışlarını verir.


Su: H2O
Su : H2O

Oksijen atomu oldukça elektronegatiftir, yani elektronları kendine doğru çeker, bu da oksijen atomu üzerinde kısmi negatif yük (δ-) ve hidrojenatomları üzerinde kısmi pozitif yük (δ+) ile sonuçlanır. Bu polarite suya, benzersiz özelliklerinin çoğundan sorumlu olan hidrojen bağları oluşturma yeteneği kazandırır. Detaylarını İnceleyin.


Kimyasal Formülü: H₂O

Suyun kimyasal formülü İki hidrojen (H2) bir oksijen (O) 'dur.


Suyun Öz Isısı

Suyun öz ısısı sıvı halde 4186 J/kg°C, katı halde 2100 J/kg°C gaz halde 2010 J/kg°C 'dir.


Suyun Öz Kütlesi (Yoğunluğu)

Suyun öz kütlesi yada yoğunluğu 997 kg/m³ 'dür.


Suyun Kaynama Derecesi

Suyun kaynama derecesi 100 °C 'dir.


Suyun Donma Derecesi

Suyun donma derecesi 0 °C 'dir.


Suyun yapısı
Suyun Yapısı

Fiziksel Yapısı ve Özellikleri


 • Renksiz, kokusuz ve tatsızdır.

 • Katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç hâlde bulunur.

 • 0 °C'de donar ve 100 °C'de kaynar.

 • Yoğunluk oranı 1 g/cm3'tür.

 • Isıyı iyi iletir.

 • Yüksek yüzey gerilimine sahiptir.

 • Yüksek buharlaşma ısısına sahiptir.


Kimyasal Yapısı ve Özellikleri


 • Polar bir moleküldür.

 • Apolar maddelerle karışmaz.

 • Elektrolit değildir.

 • Asit ve bazlarla nötrleşme tepkimesi verir.


Suyun Halleri

Su, sıcaklık ve basınç koşullarına bağlı olarak katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç halde bulunur.


Suyun Katı Hali: Buz

Suyun katı hali, bilindiği gibi buz olarak adlandırılır. Moleküler düzeyde su, düzenli bir kristal yapı oluşturarak katı hale geçer. Buzun özellikleri, su moleküllerinin düzenli bir şekilde yerleşmesiyle ortaya çıkar.


Suyun Sıvı Hali: Akışkan ve Şeffaf

Suyun sıvı hali, günlük yaşamda en çok karşılaşılan formudur. Sıvı su, moleküler yapı itibariyle serbestçe akabilir ve birçok maddeyle çözünme yeteneğine sahiptir. Bu özellikleriyle su, canlı organizmalar için vazgeçilmez bir yapı taşını oluşturur.


Suyun Gaz Hali: Buhar

Suyun gaz hali, yüksek sıcaklıklarda ortaya çıkar. Moleküller arasındaki bağlar zayıflar, ve su molekülleri serbestçe hareket eder. Buharlaşma süreci, sıvı suyun gaz haline geçişini temsil eder.Suyun Özelliklerini İnceleyen Bilim: Hidroloji

Suyun özelliklerini inceleyen bilim dalına Hidroloji, diğer adı ile su bilimi denmektedir. Bu bilim dalı suyun yapısını, kimyasını, biyolojik süreçlerdeki rolünü, yer yüzündeki dağılımını kısacası su ile alakalı tüm bilimsel deneyleri ve araştırmaları yapmaktadır.


Suyun Canlılar İçin Önemi

Su, biyolojik süreçlerde kilit bir rol oynayan hayati bir moleküldür. Canlı organizmaların hücresel düzeyden, metabolizma işlevlerine kadar pek çok önemli biyolojik süreçte suyun etkisi büyük olmaktadır.


Su ve İnsan Biyonlojisi
Su ve Biyoloji


Suyun vücudumuzda çok sayıda işlevi vardır. Terleme ve buharlaşma yoluyla vücut ısısının düzenlenmesine yardımcı olur. Eklemleri yağlar ve iç organlarımız için bir amortisör görevi görür. Su aynı zamanda sindirimde de rol oynar, yiyeceklerin parçalanmasına ve besinlerin emilmesine yardımcı olur. Dehidrasyon oluşmasını önleyerek vücut fonksiyonlarının doğru ve düzenli çalışmasını sağlar. için . Dolaşım sisteminde çok önemli bir rol oynar, oksijen ve besin maddelerini hücrelere taşır, toksinleri vücuttan atar.

.

Hücresel Yapı ve Fonksiyonlar

Canlı hücrelerin büyük bir kısmı su içerir. Su, hücre zarının temel bileşenidir ve birçok hücresel organelin içinde bulunur. Bu suyun varlığı, hücre içindeki kimyasal reaksiyonlara olanak tanır ve hücrenin yaşamsal fonksiyonlarını destekler.

 

Metabolizma ve Enerji Üretimi

Su, metabolik reaksiyonların gerçekleştiği ortamları oluşturarak enerji üretimine katkı sağlar. Özellikle fotosentez ve hücresel solunum gibi temel metabolik süreçlerde su, enerji transferi ve moleküler reaksiyonlara olanak tanır.

 

Vücut Isısının Düzenlenmesi

Su, vücut sıcaklığının düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. Terleme yoluyla su kaybı, vücut sıcaklığını düşürürken, su içilmesi ise vücut sıcaklığını dengelemeye yardımcı olur.

 

Besin Alımı ve Taşıma

Su, sindirim sisteminde besinlerin parçalanması ve emilmesi süreçlerinde kritik bir rol oynar. Ayrıca, kan dolaşımı yoluyla besin maddelerinin vücudun farklı bölgelerine taşınmasında da etkilidir.

 

Hücresel Tepkimelerin Düzenlenmesi

Su, birçok hücresel reaksiyonun ortamını düzenler. Enzimlerin çalışması ve hücresel iletişim süreçleri, suyun varlığına bağlıdır. Hücre içindeki su, biyokimyasal reaksiyonların gerçekleşmesi için uygun bir ortam sağlar.

 

Genetik Materyalin Taşınması

Su, genetik materyalin (DNA ve RNA) taşınmasında önemli bir rol oynar. Hücre bölünmesi, genetik bilginin doğru bir şekilde kopyalanması ve geçiş yapması için suyun varlığına bağlıdır.

 

insan Metobolizmasına Faydaları


 • Cildi besler, tazeler, kuru kalmasını önler, nemlendirir, ve güzelleştirir.

 • Sindirim sistemini düzenler, çalıştırır ve kabızlığı önler.

 • Vücut sıcaklığını dengeler.

 • Vücuttaki zararlı maddeleri dışarı atılmasını sağlar.

 • Toksinleri temizler.

 • Mineral, vitamin ve diğer besin maddelerin emilmesini sağlar.

 • Kan dolaşımını düzenler.

 • Soğuk algınlığı, böbrek taşı, enfeksiyon, kanser, kalp, tansiyon ve kolesterol gibi hastalıkları engeller.

 • Zararlı virüs, bakteri gibi mikroskobik canlıların vücutta üremesini ve barınmasını engeller.

 • Yağ ve ter bezlerinin fonksiyonlarını yerine getirmesini sağlar

 • Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını düzenler

Daha detaylı bilgi için su içmenin faydaları yazımızı incelebilirsiniz.


Su, iki hidrojen ve bir oksijen atomundan oluşan bir bileşiktir. Bu bileşiğin oluşumu iki Yıldızların çekirdeklerinde bulunan hidrojen atomları, füzyon tepkimesi geçirerek helyum atomlarına dönüşürler. Bu esnada ortaya çıkan hidrojen füzyonunun enerjisi su elementini oluşturur ve uzaya su parçacıkları yada toz halinde yayılarak donar.

Donan su parçacıkları, kuyruklu yıldızlar, meteorlar ve asteroidler gibi gök cisimleri üzerine tutunur. Bu gök cisimleri Dünya'nın atmosferine girerek yağışla yere düşer ve okyanuslar, buzullar ve yeraltı sularını oluşturur.


Dünya'nın çekirdeği ve güneş ısısı ile buharlaşan suların atmosferde yoğunlaşması sonucu yağmur, kar veya dolu şeklindeki yağışlar, meydana gelir. Bu süreç sürekli tekrarlayarak bir su döngüsü oluşturur.


Su, ekosistemler arasında dolaşan bir döngü oluşturur. Bu döngü, yağmur, buharlaşma, suyun akışı, ve yeraltı sularının hareketini içerir. Bu süreçler, bitkilerin büyümesinden, sucul organizmaların yaşamına kadar ekolojik olayları etkiler.


Su Döngüsü
Su döngüsü

Su döngüsü, yaşamın temel bir öğesi olan suyun, atmosferde, yer altında ve yeryüzünde çeşitli aşamalardan geçerek dönüştüğü ve dolaştığı bir doğal süreçtir. Bu süreçler ise şu şekildedir;

 

Buharlaşma

Su döngüsünün ilk aşaması buharlaşmadır. Güneşin ışınları su yüzeyine düştüğünde, su moleküllerinin enerji kazanmasıyla sıvı su, gaz haline dönüşür. Bu atmosferde su buharına dönüşen aşama, suyun doğal döngüsünün başlangıcını oluşturur.

 

Yoğunlaşma

Buharlaşan su buharı, atmosferde yükseldikçe soğur. Soğuyan su buharı, yoğunlaşma aşamasına girer. Yoğunlaşma, su buharının su damlacıklarına dönüşerek bulutları oluşturduğu aşamadır. Bulutlar, su döngüsünün görsel bir belirtisidir ve atmosferde suyun nasıl değiştiğini gösterir.

 

Yağış

Yoğunlaşan su bulutlarda biriktiğinde, bulutların doygunluğa ulaşması sonucu yağış gerçekleşir. Yağış, yağmur, kar, dolu veya çiğ gibi farklı form ve tiplerde olabilir. Bu aşama, atmosferdeki suyun yer yüzeyine geri dönüşünü temsil eder.

 

Sızma ve Toplanma

Yağış alan su, yer yüzeyine ulaştığında iki ana süreç başlar: sızma ve toplanma. Sızma, suyun toprak içine nüfuz etmesini ve yeraltı su kaynaklarını beslemesini ifade eder. Toplanma ise suyun yüzeyde birikebileceği göletler, nehirler veya göletler gibi su birikintilerini içerir.

 

Yeraltı Suları ve Su Kaynakları

Sızan su, yeraltı akiferlerini besler. Bu yeraltı su kaynakları, su döngüsünün önemli bir bileşenidir. Sızma ve yeraltı suyunun toplanması, suyun uzun vadeli depolanmasını sağlar, böylece kurak dönemlerde bile su kaynaklarına erişim mümkün olabilir.Su ekosistemi, tatlı su ve deniz suyu olmak üzere iki ana kategoride bulunur. Her iki tür de benzersiz özelliklere sahiptir ve birçok canlı türü için yaşam alanı sağlar. Tatlı su ekosistemleri, göller, nehirler ve akarsular gibi iç su kaynaklarını içerirken, tuzlu su ekosistemleri okyanusları ve denizleri kapsar.


Tatlı Su Ekosistemleri

Tatlı su ekosistemlerinde göller, akarsular, nehirler, göletler, bataklıklar gibi alanlarda farklı bitki ve hayvan türleri bulunur. Bu türler arasında balıklar, kurbağalar, sinekler, balıkçıllar, kuşlar, böcekler, sazlıklar ve çeşitli bitki türleri yer alır.


Tuzlu Su (Deniz) Ekosistemleri

Okyanus Ekosistemi, Haliçler, Mercan resifleri, Kıyı Ekosistemi Tuzlu su ekosistemlerinde ise denizler, okyanuslar, mercan resifleri gibi alanlarda farklı bir biyolojik çeşitlilik görülür. Bu ortamlarda balinalar, deniz yıldızları, mercanlar, denizanası, yosunlar, deniz algleri gibi türler bulunur.


Okyanusta Kopek Balığı ve Balıklar
Tuzlu Su Ekosistemi

Suyun Biyoçeşitlilikteki Rolü

Ekolojik dengenin temel taşı olan biyolojik çeşitlilik, büyük ölçüde suyun bulunabilirliğine ve kalitesine bağlıdır. Yemyeşil yağmur ormanlarından kurak çöllere kadar her ekosistem, bulunduğu ortamın benzersiz su koşullarına uyum sağlamıştır. Su kaynaklarının korunması, çeşitli türlerin hayatta kalmasının sağlanması ve doğanın hassas dengesinin korunması açısından çok önemlidir.


Habitat ve Biyoçeşitlilik

Su, farklı habitatları oluşturarak çeşitli canlı türlerinin yaşamasına olanak tanır. Su ekosistemleri, göllerden nehir deltalarına kadar geniş bir yelpazede bulunur ve bu alanlar, farklı türlerin evrimleşmesine ve adaptasyonlarına neden olur. Bu, biyoçeşitliliği artırır.

Besin Zinciri ve Ekosistem Dengesi

Su, ekosistemlerdeki besin zincirlerinin temelini oluşturur. Fitoplankton ve sucul bitkiler, besin zincirinin başında yer alır ve sucul hayvanlar tarafından tüketilir. Bu besin zinciri, ekosistemdeki enerji akışını ve dengesini sağlar.


İklim Değişikliği ve Su Ekosistemleri

İklim değişikliği, su ekosistemlerini etkileyen önemli bir faktördür. Artan sıcaklıklar, su seviyelerindeki değişiklikler ve ekstrem hava olayları, su ekosistemlerinin yapısını ve işlevselliğini etkileyebilir.


Tüm organizmalar, hücrelerinde suyu barındırarak hayatlarını sürdürür. Bitkiler fotosentez yaparken, hayvanlar içerdikleri suyla beslenirler. Su olmadan, doğanın müthiş dengesi bozulur, yaşam sekteye uğrar.


Toprağın derinliklerine inen su, bitkilerin beslenmesini sağlar. Bu, ekosistemin temelini oluşturur ve doğadaki dengenin korunmasına yardımcı olur.İnsan Faaliyetlerinin Etkisi

Kentleşme ve Su Kıtlığı

Hızlı kentleşme su kaynakları üzerinde benzeri görülmemiş bir baskı yarattı. Şehirler genişledikçe suya olan talep artıyor ve çoğu zaman nehirlerden ve yeraltı sularından aşırı su çekilmesine yol açıyor. Bu dikkatsiz su kullanımı su kıtlığına katkıda bulunuyor, ekosistemleri tehlikeye atıyor ve hem insanların hem de yaban hayatının karşılaştığı zorlukları daha da kötüleştiriyor.


Endüstriyel Kirlilik ve Ekolojik Bozunma

Endüstriyel faaliyetler ekonomik büyümeyi desteklerken çoğu zaman çevreye bir maliyet getirmektedir. Kirleticilerin su kütlelerine boşaltılması su kirliliği yaratarak su ekosistemleri için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Su ve Ekoloji, ekosistemlerin kirlenmesi, habitat tahribatı ve genel biyolojik çeşitliliğin azalması nedeniyle zarar görüyor.

 

Su Tasarrufu ve Akıllı Yönetim

Su ve Ekoloji'yi korumak için su tasarrufu ve sürdürülebilir yönetim uygulamalarına yönelik bir paradigma değişikliği zorunludur. Verimli sulama tekniklerinin uygulanması, kentsel alanlarda sorumlu su tüketiminin teşvik edilmesi ve doğal su rezervlerinin korunması, daha sürdürülebilir bir geleceğe yönelik önemli adımlardır.


Çevre Dostu Teknolojiler

Çevre dostu teknolojilerin benimsenmesi, insan faaliyetlerinin su ve ekoloji üzerindeki etkisini azaltabilir. Gri su arıtma tesislerinden yenilikçi tarım yöntemlerine kadar teknoloji, Su ve Ekoloji uyumunun desteklenmesinde önemli bir rol oynayabilir.


İklim Değişikliği ve Su Dinamikleri

Yaklaşan iklim değişikliği tehdidi, su ve ekoloji arasındaki hassas ilişkiyi daha da karmaşık hale getiriyor. Değişen yağış düzenleri, artan sıcaklıklar ve aşırı hava olayları suyun mevcudiyeti ve kalitesi açısından zorluklar yaratmaktadır. Bu değişikliklere uyum sağlamak, Su ve Ekoloji üzerindeki etkileri azaltmak için ortak bir küresel çaba gerektirir.


Topluluk Katılımı ve Çevre Bilinci

Çevre bilincini geliştirmek ve toplulukları sürdürülebilir uygulamalara dahil etmek, Su ve Ekoloji'nin geleceğini güvence altına almanın önemli bileşenleridir. Eğitim ve savunuculuk, bireyleri su kaynaklarının ve ekolojik dengenin korunmasına katkıda bulunacak bilinçli seçimler yapma konusunda güçlendirebilir.Dünya üzerindeki su, çeşitli form ve kaynaklarda bulunsa da, genel hacim büyüleyicidir. Su, dünya yüzeyinin yaklaşık 4/3'nü yani %71'ini kaplar ve bu su, 1.390.000.000 km³ hacme sahiptir. Bu su hacminin %97.5 tuzlu su, %2.5 tatlı su olarak bulunmaktadır.

 

Su ve Dünya
Suyun Dünya Üzerindeki Dağılımı

1. Okyanuslar ve Denizler: %96,5

Toplam su hacminin en büyük bölümü, denizler ve okyanuslarda bulunur.Atlas, Pasifik, Hint ve Güney Okyanusları gibi büyük okyanuslar, toplam su hacminin büyük bir kısmını barındırır. Derinlikleri onlarca kilometreyi bulan denizler ve okyanuslar, dünya üzerindeki suyun %96,5 'ini oluşturur.

 

2. Yeraltı Suları: %1.68

Yeraltı suları, dünya üzerindeki toplam su hacminin &1,68 'ini oluşturur. Bu sular, içme suyunu karşılama, tarım suyu ve endüstriyel kullanım için oldukça önemlidir.


3. Göller, Nehirler ve Akarsular: %0.6

Dünyadaki suyun önemli bir bölümü tatlı su kaynakları olan göller ve akarsularda bulunur. Bu su kaynakları, hem içme suyu temini hem de tarım gibi insan faaliyetleri için önemlidir. Özellikle büyük göller ve nehir sistemleri, çeşitli ekosistemlere de ev sahipliği yapar ve dünyadaki tatlı suyun %0,6'sını oluşturur.

 

4. Buzullar ve Kar Kütleleri: %1.66

Buzullar ve kar kütleleri, dünyanın üstündeki suyun katı bir şekilde %1.66 'sını oluşturur. Bu buzulların büyük bir bölümü Antarktika ve Grönland gibi kutup bölgelerinde yer almaktadır. Geriye kalan kar kütleleri ise dağların tepelerinde bulunur, mevsimsel olarak eriyip nehirlerin ve göllerin beslenmesine katkı sağlar.

 

5. Atmasfer ve Hava: %0.1

Atmosferdeki su, su döngüsünün önemli bir parçasını oluşturur. Güneş ısısıyla buharlaşan su, bulutları oluşturur ve yağışla tekrar yeryüzüne düşer. Bu döngü içerisindeki su miktarı dünyadaki toplam su miktarının %0.1 'ni oluşturmaktadır.Su, yaşamın en temel elementidir ve günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Hem içme suyu olarak hem de çeşitli endüstriyel ve evsel kullanımlar için en önemli maddedir.


1. İçme Suyu

İlk olarak, içme suyu hayati bir öneme sahiptir. Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için her gün yeterli miktarda su tüketmek önemlidir. Su, vücut fonksiyonlarını düzenler, hücrelere oksijen taşır ve metabolizmayı destekler. İnsan sağlığı için kritik olan içme suyu, günlük yaşantımızın vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir.

 

2. Tarımda Su Kullanımı

Tarım, suyun en yaygın kullanım alanlarından biridir. Tarımda su kullanımı, bitki büyümesini destekleyerek ve verimliliği artırarak dünya genelinde gıda üretimine katkı sağlar. Modern tarım yöntemleri, suyu etkili bir şekilde kullanarak sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik etmektedir.

 

3. Endüstriyel Üretim

Endüstriyel sektörde su, çeşitli üretim süreçlerinde vazgeçilmez bir unsurdur. Üretim tesislerinde soğutma sistemlerinden ürünlerin üretimine kadar su, birçok endüstriyel faaliyetin temel bir bileşeni olarak karşımıza çıkar. Suyun bu çok yönlü kullanımı, endüstriyel üretimde verimliliği artırmak ve çevresel etkileri minimize etmek açısından kritiktir.

 

4. Evsel Kullanımlar

Evlerimizde su, günlük yaşantımızın birçok yönünü etkileyen çok yönlü bir kaynaktır. Evsel kullanımlar arasında banyo, tuvalet, temizlik ve bahçe sulama gibi günlük faaliyetler bulunur. Su arıtma cihazı ve sürdürülebilir su kullanımı uygulamaları, evsel su tüketimini optimize etmek için benimsenmelidir.

 

5. Hidroelektrik Enerji Üretimi

Su, sadece doğrudan kullanım alanlarında değil, aynı zamanda enerji üretiminde de kritik bir rol oynar. Hidroelektrik enerji üretimi, suyun potansiyel enerjisini elektrik enerjisine dönüştürerek temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı sağlar. Bu, çevre dostu enerji üretiminin bir örneğidir.


 
bottom of page