top of page

Su Kirliliği Nedir? Nedenleri, Sonuçları ve Önlemi

Günümüzde çevresel sorunlar arasında öne çıkan ve ciddi sağlık problemlerine yol açabilen bir konu olan su kirliliği, toplumlar üzerinde büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Su kirliliği, sadece su kaynaklarını etkilemekle kalmaz, aynı zamanda ekosistemleri, su altı yaşamını ve insan sağlığını da derinden etkiler. Peki su kirliliği nedir? Su kirliliğini önlemek için neler yapmalıyız? Su kirliliği nedenleri, sonuçları, sağlık ve çevreye olan etkileri nelerdir? Bu yazımızda üzerimize düşeni yaparak sizleri bilinçlendirmeye çalışacağız.Su kirliliği
Su Kirliliği

Su Kirliliği Nedir?

Su kirliliği, akarsu, göl, okyanus ve yeraltı suları gibi su kaynaklarının insan faaliyetlerin sonu ortaya çıkan radyoaktif maddeler, plastik ve kimyasal atıklar gibi zararlı maddeler ile kirletilmesidir.


Su kirliliği nedir?
Su Kirliliği Nedir


Su Kirliliğinin Nedenleri

Su kirliliğine neden olan maddeler ve başlıca sebepleri şu şekildedir;


 • Evsel Atık Sular

 • Endüstriyel Fabrika Atıkları

 • Tarımsal Faaliyetle

 • Septik Tank Sızıntıları

 • Petrol Sızıntıları

 • Hayvan Atıkları

 • Kimyasallar

 • Ayrıştırılmamış Çöpler

 • Küresel Isınma:

 • Plastik Kirliliği

 • Radyoaktif Atıklar

 • Tarım İlaçları ve Gübreler


Su Kirliliğinin Sonuçları

Su kirliliği hem insan sağlığı hem de çevre için birçok olumsuz sonuca sebep olmasıyla beraber, bu olumsuz sonuçları azalmak için harcanan ekonomik maliyetlerin de artmasına yol açar.


İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri

Suyu kirleten başlıca maddeler arasında bakteriler, virüsler, parazitler, böcek ilaçları ve benzeri maddeler yer alır. Bu maddeler bir çok suya karıştığı zaman görünmez kirleticilerdir ve insan sağlığına ciddi zararları bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tahminlerine göre, her yıl 1 milyardan fazla insan su kaynaklı hastalıklara yakalanmaktadır ve su kaynaklı hastalıkların dünya çapındaki tüm ölümlerin %1.4'ünü oluşturmaktadır.


Su ile Bulaşan Hastalıklar

Su kirliliği yüzünden su ile bulaşan hastalıklar şu şekildedir;

 • Tifo

 • Basilli Dizanteri

 • Kolera

 • Sıtma

 • Hepatit A ve Hepatit E

 • Gastroenterit

 • Egzama

 • Sedef


Çevre Üzerindeki Etkileri

Su kirliliği, balıklar, bitkiler ve diğer canlıların besin zincirini, biyolojik çeşitliliği ve ekosistemi bozan en önemli etkendir. Kimyasallarla kirlenmiş sular buharlaşarak yağmura dönüşür ve bu kirli yağmur toprağa düşer. Besin kaynağını topraktaki sudan alan bitkiler toprak kirliliği nedeni ile zehirlenir. Bitki ve ağaçların zehirlenmesi, oksijen üretiminin azalmasına sebep olur ve küresel ısınma hızlanır, kuraklık artar, ormansızlaşma gibi yıkıcı sonuçlar ortaya çıkar. Bu döngü, tüm canlılığın varlığını tehdit eden zincirleme bir kısır döngüye dönüşür.


Su Kirliliğinin Çevre Üzerindeki Etkileri
Çevre Üzerindeki Etkileri

Su Kirliliğini Önlemek İçin Neler Yapmalıyız

Su kirliliğinin çözüm yolları maddeler halinde açıklayalım;


 • Bilinçli su kullanım alışlanlığı kazanmak ve su tasarrufu yapmak

 • Damacana, torba gibi plastiklerin kullanımını azaltmak

 • Deterjan, çamaşır suyu gibi kimyasalların kullanımını azaltmak

 • İçme suyu ihtiyacını karşılamak için su arıtma cihazı kullanmak

 • Kağıt, cam, plastik, pil çöplerini ayrıştırarak geri dönüşüm kutularına atmak

 • Binalar ve endüstriyel alanlarda gri su arıtma sistemi kullanmak

 • Su kirliliği konusunda bilinçlenmek ve çevremizi bilinçlendirmek

 • Su kaynaklarının korunması için yasal düzenlemeler yapılmasını talep etmek


Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

Türkiye'de su kirliği hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yayınladığı su kirliliği kontrolü yönetmeliği ve kanunlarını buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz. 
bottom of page